men-vi-sinh

Men vi sinh xử lý nước thải Bio

BIO-EM trong hệ thống xử lý nước thải hiếu khí còn làm tăng khả năng sự tạo bông và kết lắng của bùn hoạt tính, tăng mật độ vi sinh vật hữu ích trên các màng đệm sinh học giúp tăng cường hiệu quả trong các hệ thống xử lý nước thải.

Hotline : 0902 280 090
(Chạm để gọi ngay trên mobile)

Một số điều kiện hoạt động thích hợp cho vi sinh:

  • Nhiệt độ: 4-40oC
  • pH: 4 – 9
  • Tỷ lệ C:N:P = 100:5:1
  • DO trong bể>2mg/l
  • BOD < 10.000mg/l
  • COD < 12.000 mg/l
  • Độ mặn< 30 ‰
Đánh giá bài viết này

Bình luận

bình luận

Thẻ: .

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Men vi sinh xử lý nước thải Bio”

Thẻ: .