1

Chế phẩm sinh học Sagi Bio – 1

Chế phẩm sinh học Sagi Bio sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm chịu nhiệt và ưa nhiệt (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 45-550C) sinh tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza) để phân hủy nhanh các chất thải hữu cơ thành mùn. Cạnh tranh dinh dưỡng và ức chế các vi sinh vật gây bệnh trong chất thải, giảm phát sinh mùi hôi thối và làm sạch môi trường.

Hotline : 0902 280 090
(Chạm để gọi ngay trên mobile)

Thông tin sản phẩm

Liều lượng: 1kg /2,5 – 3m3
+ Thời gian ủ:
–    Phế thải là xác thực vật : Từ 30 -40 ngày.
–    Phân gia súc, gia cầm: 20 -25 ngày.

+ Mật đô vi sinh hữu ích  đạt: ≥108 CFU/gam, ml

+ Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 15 -370C

+ Chế phẩm không có các vi sinh vật độc hại như E.coli, Fecal coliform Salmonella…

Đánh giá bài viết này

Bình luận

bình luận

Thẻ: .

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Chế phẩm sinh học Sagi Bio – 1”

Thẻ: .