Home » Author Archives: user1

Author Archives: user1

14337345627887_1111

Vi sinh vật – giải pháp xử lý môi trường

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ngành công nghệ sinh học có vai trò rất quan trọng. Nhiều quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường hiện tại được xây dựng trên cơ sở tham gia tích cực của vi sinh vật. Trong lĩnh vực này, vi sinh vật môi trường đang là phương pháp tiếp cận ...

Read More »

TỔNG QUAN VỀ XÚT VẢY

 NaOH 99% Xút Vảy là một trong những hóa chất dùng trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, sơn, sản xuất giấy, công nghệ lọc dầu, công nghệ dệt nhuộm, thực phẩm, xử lý nước, sản xuất các loại hóa chất đi từ xút như  Silicat Natri, Al(OH)3, chất trợ lắng PAC, . Xút vảy đóng gói : 25 kg /bao  + Tính ...

Read More »