0bb3839a46b638f82ab4c02f11c98aaf
0bb3839a46b638f82ab4c02f11c98aafNy8xOS8yMDEyIDExOjI2OjA5IEFN

Bơm định lượng OBL series L

Bơm định lượng pittong OBL series L

Series L là bơm định lượng pittông có kết cầu vững chãi. Bơm phù hợp với ứng dụng áp suất cao và yêu cầu cao về độ chính xác, tin cậy …
Bơm thiết kế hoạt động liên tục
Series L bao gồm: Series LN, LK, LP, LY
Ứng dụng: Xử lí nước thải, nước cấp, thực phẩm, hóa chất…
Đánh giá bài viết này

Bình luận

bình luận

Thẻ: .

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Bơm định lượng OBL series L”

Thẻ: .